Studija o prekograničnim zdravstvenim uslugama: poboljšanje pružanja informacija pacijentima

Studija o prekograničnim zdravstvenim uslugama: poboljšanje pružanja informacija pacijentima


Odgovarajuće informacije o svim bitnim aspektima prekogranične zdravstvene zaštite potrebne su kako bi se pacijentima omogućilo ostvarivanje prava na prekograničnu zdravstvenu zaštitu u praksi.

Direktiva 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti traži od država članica da pacijentima pruže informacije o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti putem uspostavljanja nacionalnih kontaktnih točaka (NCP). Prethodne studije pokazuju da bi se pružanje informacija pacijentima od strane NCP-a moglo poboljšati.
Opći cilj ove studije bio je predložiti preporuke za poboljšanje trenutne razine pružanja informacija pacijentima od strane NCPS-a.

Kao rezultat toga, Ecorys:

  • Identificirao zakonske zahtjeve za informacijama i potrebe pacijenata
  • Procijenjen status quo u pružanju informacija od strane NCP-a
  • Razvijen paket alata i materijal za obuku za nacionalne kontaktne točke za poboljšanje kvalitete pružanja informacija pacijentima o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti.

To je provedeno kombinacijom istraživačkih metoda uključujući pregled literature, analizu pravnih tekstova, analizu web stranica, istraživanje pseudopacijenata, NCP i ankete pacijenata, bilateralne razmjene i radionicu s NCP-ovima.

Osnovni nalazi studije su:

  1. Postoji opći nedostatak svijesti o postojanju Direktive i NCP-ova
  2. Pružanje informacija putem NCP web stranica bilo je primjereno, ali i dalje postoji potreba za poboljšanjem web stranica
  3. Postoje organizacijske razlike između NCP-a. Oni se odnose na broj NCP-ova u svakoj državi članici, instituciju koja ugošćuje NCP-ove, financiranje i osoblje te organizacijsko postupanje s pacijentima
  4. Pružanje informacija za dolazne pacijente manje je potpuno u usporedbi s onima za odlazne pacijente
  5. Općenito, još uvijek ima dovoljno prostora za poboljšanje NCP praksi. Posebno je velik potencijal za nacionalne kontaktne točke da uče jedni od drugih i pomažu jedni drugima u poboljšanju pružanja informacija pacijentima u kontekstu prekogranične zdravstvene zaštite

Završno izvješće na web stranici DG SANTE

Prilozi konačnom izvješću na web stranici DG SANTE

Izvršni sažetak na web stranici DG SANTE