Studija koja služi kao informacija o srednjoročnoj evaluaciji EU-ovog instrumenta za oporavak i otpornost

Instrument za oporavak i otpornost (RRF) ključni je inovativni instrument EU-a neviđenih razmjera i ambicija (723 milijarde eura). Podržava države članice EU-a u tome da njihova gospodarstva i društva učine održivijima, otpornijima i spremnijima za zelene i digitalne prijelaze, bavi se izazovima identificiranim u preporukama za pojedine zemlje i pruža podršku u provedbi plana REPowerEU. U skladu sa svojim nacionalnim planovima oporavka i otpornosti, države članice provode reforme i ulaganja u svim područjima politika do 2026. 

Ova je studija rezultat zajedničkog napora istraživača predvođenih konzorcijem koji čine Ecorys, CEPS, CSIL, NIESR i Wavestone. Njihovu studiju naručila je Glavna uprava Europske komisije za ekonomske i financijske poslove (DG ECFIN) i procijenila je RRF prema kriterijima učinkovitosti, učinkovitosti, relevantnosti, koherentnosti i dodane vrijednosti za EU.  

You Can ovdje pročitajte studiju a povezane studije slučaja ovdje.

Ključni nalazi studije

  • RRF osigurava značajno financiranje u opsegu koji ne mogu postići samo države članice i služi kao zajednički odgovor na izazove diljem EU-a. RRF je pomogao u izbjegavanju financijske rascjepkanosti i razlika među državama članicama. Također je pružio zajednički i sinkronizirani odgovor EU-a na zajedničke izazove kao što su socioekonomska kriza izazvana COVID-19 i energetska kriza te je podržao zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju EU-a.  
  • Procjenjuje se da je RRF imao (imao) pozitivan makroekonomski učinak na BDP i smanjenje nezaposlenosti.  Procjenjuje se da će BDP 0.4. biti 2022 posto veći nego što bi bio da nije bilo RRF potrošnje, a nezaposlenost bi bila smanjena za 0.2 postotna boda u odnosu na ono što bi bila da nije bilo RRF-a.  
  • RRF se suočio s nekim izazovima u provedbi, koji su utjecali (na brzinu i cijenu) provedbe mjera RRF-a.  U 2023. pojavili su se povećani rizici kašnjenja u financijskoj provedbi RRF-a. Izazovi provedbe s kojima se susreću povezani su s vanjskim čimbenicima (npr. agresija Rusije na Ukrajinu, energetska kriza, inflacija, nedostatak ponude i radne snage) i unutarnjim čimbenicima (npr. niski administrativni kapaciteti, politička nestabilnost, niska svijest o krajnjim primateljima). Države članice usvojile su različite strategije za rješavanje ovih čimbenika.  
  • Pristup RRF-a koji se temelji na učinku uglavnom je pozitivno pozdravljen, ali je također imao nekoliko izazova u provedbi.  Velika većina nacionalnih koordinacijskih tijela i institucija EU-a priznaje uvjetovanost plaćanja ispunjavanjem prekretnica i ciljeva, a ne nastalih troškova kao jedan od najučinkovitijih aspekata RRF-a. Međutim, postoje izazovi u provedbi za države članice (npr. nedostatak jasnoće i neučinkovitosti povezane s procjenom, postupcima isplate, mijenjanjem planova, izvješćivanjem i koordinacijom te podjelom rada između različitih revizijskih i kontrolnih tijela). 

Sljedeći koraci i ishodi  

Studija je pružila objektivnu i sveobuhvatnu procjenu RRF-a i bila je primarni izvor informacija za izvješće o srednjoročnoj evaluaciji RRF-a. Ovaj Radni dokument osoblja temelji se na studiji unutar svih njezinih odjeljaka (uključujući više od 200 eksplicitnih referenci na studiju) i spominje izvorne odgovore na pitanja za evaluaciju u svojim prilozima. Ecorys će nastaviti pratiti kako će se nalazi studije koristiti za poboljšanje provedbe i učinaka RRF-a.  

22 veljače 2024

Pročitajte 3 minuta