Istraživanje učinkovitosti sustava financiranja nacionalnih spomenika

Istraživanje učinkovitosti sustava financiranja nacionalnih spomenika


Ministarstvo prosvjete, kulture i znanosti zadužilo je Ecorys da istraži financijske aranžmane za nacionalne spomenike.

Ecorys će ocijeniti trenutni financijski sustav u očuvanju spomenika. Na temelju toga Ecorys će dati preporuke kako se sustav može organizirati učinkovitije.

Istraživanje odgovara na sljedeće glavno pitanje: „Kako se financijski instrumenti mogu optimalno osmisliti da što učinkovitije podrže obnovu, održavanje, ponovnu upotrebu, održivost i okolišnu vrijednost nacionalnih spomenika?“

Ecorys će se fokusirati na:

  • shema subvencija za očuvanje spomenika
  • subvencije za obnovu iz provincija
  • zajmovi s niskim kamatama iz Nacionalnog fonda za obnovu (hipoteka Fonda za obnovu, hipoteka Splus Fonda za obnovu i zajam za održive spomenike)
  • Shema subvencija za promicanje ponovne uporabe spomenika
  • crkveni zajam za dodatne funkcije
  • program održive baštine
  • Vizija baštine i prostornog planiranja

Ovo Ecorysovo istraživanje uklapa se u putanju politike „Naslijeđe se računa” za ažuriranje politike baštine i prilagođavanje skupa instrumenata za propise i projektiranje novih objekata.

9 travnja 2019

Pročitajte 1 minutaKljučni stručnjaci

Michel Heck

Voditelj sektora