Savjetovanje o osiguranju kvalitete za projekte regionalne vodoopskrbe

Ecorys pruža konzultantske usluge za osiguranje kvalitete, kontrolu i podršku na ugovorima za izradu regionalnih predinvesticijskih studija za operatere vodoopskrbne kanalizacije u okviru projekata „Potpora regionalnom planiranju ulaganja u sektoru vodoopskrbe i odvodnje“.

Tekuća podrška i konzultantske usluge (tehničke, ekonomske, financijske i pravne) pružene su Ministarstvu regionalnog razvoja i javnih radova (MDPW) u Bugarskoj kako bi se osigurala pravovremena provedba, tehničko odobrenje i kontrola kvalitete rezultata i aktivnosti usmjerenih na izrada predinvesticijskih studija regionalnog vodovoda i odvodnje, prijavnica za europska sredstva i idejnih rješenja.

Glavne aktivnosti prema Ugovoru bile su:

  • Praćenje pripreme investicijskih prijedloga
  • Pregled, komentari, preporuke i tehnička kontrola kvalitete isporučenih proizvoda
  • Organizacija, izvještavanje i sudjelovanje na redovitim sastancima o napretku
  • Organizacija i sudjelovanje u tehničkim stručnim vijećima
  • Koordinacija dionika
  • Održavati sustav dokumentacije o provedbi aktivnosti i podaktivnosti
  • Publikacije (članci) za promicanje projekta i njegovih postignuća
  • Provedba dodatnih zadataka koje je dodijelio Ugovaratelj kao što je procjena rizika.

Izrađene regionalne predinvesticijske studije vodoopskrbe i odvodnje i razrađeni obrasci za prijavu korišteni su od strane odgovarajućih operatera vodoopskrbe i odvodnje za prijavu za financiranje EU u okviru Operativnog programa Okoliš 2014.-2020.

21 veljače 2024

Pročitajte 1 minutaKljučni stručnjaci

Irena Vladimirova

Glavni konzultant