QMP – Govedina je uvijek dobra

QMP – Govedina je uvijek dobra


„QMP – govedina je uvijek dobra“ bila je trogodišnja promotivna i informativna kampanja koju je na poljskom tržištu provela Poljska udruga uzgajivača goveda koja okuplja proizvođače govedine u Poljskoj, pomažući u osnivanju grupa proizvođača, pružajući savjetovanje i obuku te promicanje ekološke pasmine goveda i proizvodnje visokokvalitetnog goveđeg mesa.

Aktivnosti programa usmjerene su na promicanje QMP-a (Quality Meat Programme) – prvog nacionalnog sustava kvalitete goveđeg mesa – trima ciljnim skupinama: potrošačima, ugostiteljima i distributerima goveđeg mesa, kreatorima mišljenja (medijima i stručnjacima).

Ciljevi kampanje koju smo proveli bili su širenje znanja o QMP sustavu i prednostima QMP govedine direktno na prodajnim mjestima, uspostavljanje pozitivnog imidža brenda QMP govedine kroz dijeljenje druženja i savjetodavnih akcija, izravan poticaj na QMP kupnja govedine i ponovna narudžba.

Rezultati:

 • Provođenje istraživanja konzumacije goveđeg mesa i svijesti o njegovoj prehrambenoj vrijednosti među dvije od tri prethodno navedene ciljne skupine svake godine tijekom trajanja projekta.
 • Dizajn i provedba reklamne / marketinške kampanje; PR aktivnosti.
 • Razrada i provedba online marketinških aktivnosti: postavljanje i održavanje internetskog portala, internetska promotivna kampanja, SEM/SEO aktivnosti, aktivnosti odnosa s medijima/javnošću, mobilna aplikacija (AR – augmented reality).
 • Razrada digitalnog marketinga promoviranja proizvoda: društveni mediji (Facebook, blogosfera), display kampanje itd. Display & banner kampanja na Internetu.
 • Organizacija štandova tijekom četiri izdanja sajmova Varšavski doručak.
 • Organizacija degustacija i promotivno-informativnih akcija u trgovačkim lancima (provedene 84 akcije).
 • Organizacija 5 kulinarskih radionica za novinare i blogere.
 • Organizacija edukacija o certificiranoj proizvodnji mesa za kuhare i predstavnike trgovačkih lanaca.
 • Ambijentalna kampanja, Promotivna kampanja u sredstvima javnog prijevoza.
 • Razvoj i objava serije od 40 članaka u tisku.
 • Vođenje ureda za tisak, redovito ažuriranje web stranice http://www.kochamwolowine.pl/ za potrebe projekta i namjenski sadržaj relevantan za aktivnosti.
 • Razvoj, tisak i izdavanje “Velike knjige govedine”.
 • Ažuriranje i održavanje Facebook fan stranice