Mogućnosti i preporuke za održivo globalno javno dobro

Mogućnosti i preporuke za održivo globalno javno dobro


U situaciji u kojoj se od zemalja traži da mobiliziraju domaće resurse za financiranje vlastitog razvoja, osiguravanje učinkovite upotrebe javnih sredstava za financiranje razvoja ostaje ključni međunarodni cilj, točnije kao dio (cilja održivog razvoja) SDG 16.

U ovom partnerstvu, cilj članova osnivača PEFA-e je izgraditi iskustvo i uspjeh PEFA-e u posljednjih 15 godina kako bi se poboljšala uloga PEFA-e u jačanju sustava PFM-a (Upravljanje javnim financijama) na nacionalnom i podzemnom nivou. -nacionalne razine diljem svijeta.

Nedavno pokretanje pete faze programa, kojom se produljuje njegovo trajanje za daljnjih pet godina, osigurava dodatnu srednjoročnu stabilnost. Imajući to na umu, partneri PEFA-e odlučili su pokrenuti zajednički projekt o budućem strateškom smjeru PEFA-e nakon trenutne faze. Konkretno, njegova buduća uloga, trajna relevantnost, djelokrug i mandat, klijenti i korisnici, financiranje i održivost te ciljevi kojima treba težiti.

Predložena studija je pripremna analitička vježba koja će Upravnom odboru PEFA pružiti zajedničku osnovu i predložiti opcije za definiranje budućeg programa PEFA u smislu fokusa i opsega, razvoja okvira, organizacije funkcije Tajništva i modaliteta financiranja.