Poboljšanje donošenja odluka na temelju procjene zdravstvene tehnologije

HTA (Health Technology Assessment) koristi se za procjenu (ne)željenih učinaka zdravstvene tehnologije na donošenje zdravstvenih odluka. Ecorys je nedavno proučavao ulogu HTA-a u odlukama o naknadi troškova u 10 zemalja.

U tu svrhu sastavljen je evaluacijski okvir kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri postojeće HTA prakse primjenjuju nove uvide u legitimnost i transparentnost u donošenju odluka, među ostalim.

Na temelju uredskog istraživanja u kombinaciji s intervjuima s relevantnim dionicima, utvrđeno je da su prakse HTA u Kanadi, Škotskoj i Engleskoj najviše u skladu s okvirom evaluacije. Iza njih slijede Australija, Njemačka i Francuska, dok su na početku Argentina i Južna Koreja. Brazil i Tajland zauzimaju srednji položaj. Međutim, sve zemlje još uvijek mogu napredovati u određenim područjima. To se posebno odnosi na područja 1) opsega, 2) uključivanja relevantnih dionika, 3) uključivanja relevantnih karakteristika pacijenata i 4) praćenja i evaluacije odluka o nadoknadi troškova.

18 veljače 2019

Pročitajte 1 minutaKljučni stručnjaci

Saskia Vossenberg

Voditelj sektora