I-Marker: Evaluating European Inequality Policies

Jednakost je srž socijalnog modela Europske unije, a smanjenje nejednakosti podupire mnoge politike EU-a. Ecorys je razvio modul za e-učenje kako bi osoblje Europske komisije i druge upoznao s alatom. Uvođenje markera nejednakosti (I-Marker) daje Europskoj komisiji novi alat za procjenu politika povezanih sa smanjenjem nejednakosti.

Politike usmjerene na smanjenje socioekonomskih nejednakosti mogu ih nenamjerno povećati. Stoga je procjena učinaka politike ključna. I-Marker mjeri politike prema njihovom cilju mogućeg smanjenja nejednakosti. Istovremeno se ocjenjuje učinak na smanjenje nejednakosti unutar država članica. Alat se koristi za dodjeljivanje bodova politikama na temelju četiri kriterija.

Opći cilj I-Markera je promicanje jednog od ključnih ciljeva SDG 10 kako bi se postupno postigao i održao rast prihoda donjih 40% stanovništva po stopi iznad nacionalnog prosjeka do 2030.

I-Marker pridonosi tome jer poboljšava proces dizajniranja političkih intervencija, čime se pojačava njihov učinak smanjenja nejednakosti. Također stvara sustav izvješćivanja i usporedbe koji može procijeniti političke mjere za smanjenje nejednakosti, dok na odgovarajući način odražava višedimenzionalnost nejednakosti.

Ecorys je razvio modul za e-učenje za I-Marker, budući da je alat dobar onoliko koliko je korisnik upoznat s njim. Modul je internetski tečaj za vlastite korake koji daje uvid u praktičnu primjenu alata. Također je dizajniran da ponudi fleksibilnost, s mogućnošću preskakanja modula na temelju postojećeg znanja ili preferencija ljudi. Tečaj traje dva sata, a polaznici dobivaju certifikat po završetku. Tečaj je dostupan svima kreiranjem EU Login-a. Pristupite modulu ovdje da se upoznate s I-Markerom.

Završno izvješće možete pronaći na web stranicu Europske komisije.


28 prosinca 2023

Pročitajte 2 minuta


Ključni stručnjaci

Rana Orhan Pees

Viši savjetnik

Saskia Vossenberg

Voditelj sektora