Financijska istraga u Europskoj uniji

Financijska istraga u Europskoj uniji


Financijske istrage bile su jedan od prioriteta Ministarstva sigurnosti i pravosuđa tijekom nizozemskog predsjedanja Europskom unijom u prvoj polovici 2016. godine.

U pripremi ovog predsjedanja Ecorys je proveo studiju o potrebama za alatima i metodama financijskih istraga u Europskoj uniji. Središnje pitanje ove studije je procijeniti koji bi alati i metode najbolje pomogli provedbi zakona u jačanju korištenja financijskih istraga i prekogranične suradnje u ovom području. Financijske istrage provode se u svrhu kaznenih istraga (uključujući oduzimanje imovine temeljeno na osudi), ali i u građanskim istragama (uključujući oduzimanje imovine temeljeno na osudi), poreznih istraga i istraga socijalne službe. Naša studija usmjerena je na financijske istrage u kontekstu kriminalističkih istraga.

Studija se temelji na intervjuima s istražiteljima i političkim stručnjacima, intervjuima s predstavnicima Europske komisije (DG HOME, Europol, Eurojust, Olaf, CEPOL i FIU); upitnik poslan istražiteljima i političkim savjetnicima u različitim europskim državama članicama te istraživanje akademske literature i dokumenata o politici.

Studija je otkrila da financijsku istragu prvenstveno treba promatrati kao metodu istrage koja istražiteljima omogućuje prikupljanje analiza i korištenje financijskih informacija. Trenutačne potrebe, kako su izrazili policijski istražitelji diljem Europe, više su povezane sa strategijama, kulturom, suradnjom i razmjenom znanja, nego s određenim operativnim prazninama i zahtjevima. Definitivno postoji potencijal za poboljšanje tehničkih alata dostupnih financijskim istražiteljima (na primjer alata povezanih s analizom podataka i informacija), no takva poboljšanja neće biti učinkovita bez sveobuhvatnih nacionalnih strategija i organizacijske spremnosti da eksperimentiraju s provedbom metoda financijskih istraga. Drugo važno područje za poboljšanje povezano je s prekograničnim financijskim istragama, posebno suradnjom i razmjenom informacija s trećim zemljama.

Rezultati:

Slot, B. i L. de Swart, Procjena potreba za alatima i metodama financijske istrage u Europskoj uniji, Ecorys, Rotterdam, 2015. 

Prezentacija na konferenciji 'Slijedite novac: alati za financijske istrage' koju je nizozemsko predsjedništvo organiziralo 10. i 11. veljače 2016. u Amsterdamu.

Vijeće Europske unije izričito se pozvalo na Ecorys studiju i Ecorys prezentaciju u svojoj formulaciji načela politike financijskih istraga: Nacrt zaključaka Vijeća i akcijskog plana o daljem putu u pogledu financijske istrage. 

8 veljače 2019

Pročitajte 2 minuta