Konačna evaluacija SPSS programa i Identifikacija i formulacija BICEPSS programa

U sklopu SIEA okvirnih ugovora (Lot 3) našem je konzorciju dodijeljen ovaj projekt. Ecorys je procijenio program 'Podrška miru i sigurnosti u regiji SADC (SPSS)' te identificirao i formulirao program 'Izgradnja sposobnosti i učinkovitosti arhitekture mira i sigurnosti u SADC (BICEPSS)'.

Južnoafrička razvojna zajednica (SADC ili Zajednica) formirana je 1980. kao "Konferencija o južnoafričkoj razvojnoj suradnji" (SADCC) od strane devet sadašnjih država članica. 17. kolovoza 1992. u Windhoeku, Namibija, SADCC je transformiran u SADC potpisivanjem Deklaracije i Ugovora SADC-a. SADC trenutno ima 16 država članica: Angola, Bocvana, Komori, Demokratska Republika Kongo, Esvatini, Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Mozambik, Namibija, Sejšeli, Južnoafrička Republika, Ujedinjena Republika Tanzanija, Zambija i Zimbabve. SADC ima ukupno oko 360 milijuna stanovnika i bruto domaći proizvod (BDP) veći od 700 milijardi (2019.). Mir i sigurnost smatraju se nužnim preduvjetima regionalnog razvoja jer bi nestabilnost u jednoj državi članici mogla negativno utjecati na susjedne zemlje i postati kamen spoticanja u regionalnoj integraciji. Zato revidirani Regionalni indikativni strateški plan razvoja 2020.-2030. (RISDP) i Vizija SADC-a 2050. priznaju da su mir, sigurnost, demokracija i dobro političko upravljanje temelj i ključni primarni pokretači regionalne integracije i razvoja.


EU je dugogodišnji suradni partner SADC-a, podupirući proces regionalne integracije i unaprjeđujući plan regionalne integracije SADC-a. Ključni instrument EU-a za planiranje potpore SADC-u tijekom 11. Europskog razvojnog fonda (EDF) bio je Regionalni indikativni program (RIP). RIP se usklađuje s RISDP-om i DZIV-om u tri ključna prioritetna područja: Dobro upravljanje, ojačani regionalni kapaciteti i održivi mir i sigurnost u regiji.

Glavni ciljevi ove evaluacije su pružiti relevantnim uslugama Europske unije, zainteresiranim dionicima i široj javnosti:

  • Ojačani kapaciteti za izbornu pomoć u SADC-u;
  • Poboljšani kapacitet SADC-a za (rodno osjetljivo) sprječavanje, upravljanje i rješavanje sukoba;
  • Ojačani kapacitet država članica SADC-a za održavanje i poboljšanje prekogranične sigurnosti i sigurnosti, i;
  • Ojačani kapacitet SADC-a za rješavanje prevalencije seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja.

2 veljače 2023

Pročitajte 2 minuta


Ključni stručnjaci

Flavia Spigoli

Viši voditelj projekta