Studija izvedivosti o izmjenama u Schengenskom viznom informacijskom sustavu (VIS)

Studija izvedivosti o izmjenama u Schengenskom viznom informacijskom sustavu (VIS)


Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove Europske komisije pokrenula je studiju o izvedivosti i implikacijama snižavanja dobi za uzimanje otisaka prstiju za djecu i pohranjivanja skenirane kopije putne isprave podnositelja zahtjeva za vizu u VIS-u.

Ova studija bila je dio pripremnog rada za reviziju pravne osnove VIS-a, uključujući povezane aspekte postupka iz Viznog zakonika.

Svrha ove studije koju je vodio Ecorys, s Fraunhofer IGD i Vrije Universiteit Amsterdam u sporednim ulogama, bila je procijeniti izvedivost i implikacije dviju mogućih mjera za prilagodbu Schengenskog viznog informacijskog sustava (VIS). To uključuje snižavanje dobi za uzimanje otisaka prstiju za djecu s 12 na 6 godina i pohranjivanje kopija putnih isprava podnositelja zahtjeva za vizu u schengensku bazu podataka.

Predviđene izmjene imale su za cilj riješiti dva problema. Prvo, države članice EU-a ne mogu otkriti ili identificirati ne-europsku djecu mlađu od 12 godina koja su ušla u EU sa schengenskom vizom i od tada su postala žrtve trgovine djecom, krijumčarenja, otmice ili one kojima je istekla viza. Drugo, države članice ne mogu vratiti neeuropske državljane kojima je istekla vize i više nemaju putovnicu ili je ne pokazuju na zahtjev.

Studija je bila usmjerena na prikupljanje statističkih podataka i kvalitativnih dokaza, kako bi se poduprla procjena veličine i opsega problema kojima se studija treba pozabaviti. Ovo je prethodilo analizi tehničke, praktične i operativne izvedivosti predloženih mjera, utjecaju predloženih mjera na temeljna prava te analizi i usporedbi troškova i koristi utvrđenih opcija.

Ecorys je bio odgovoran za definiranje problema i procjenu potreba za vizama za stalni boravak. Ecorys je također proveo procjenu utjecaja (društveni i ekonomski učinci), uključujući analizu troškova i koristi predloženih mjera.

Komisija je, na temelju rezultata studije, predložila nadogradnju viznog informacijskog sustava putem zakona. Predložene izmjene omogućit će temeljitu provjeru kandidata za vizu, pomoći u uklanjanju praznina u sigurnosnim informacijama kroz bolju razmjenu informacija između država članica i osigurati potpunu interoperabilnost s drugim bazama podataka diljem EU-a.

Snimke u sustavu VIS provjeravat će se u odnosu na sve ostale informacijske sustave EU za sigurnost i migracije. Opseg VIS-a proširit će se na dugoročne vize i boravišne dozvole, kopije putnih isprava bit će uključene u sustav, a tijela za provođenje zakona imat će strukturiraniji pristup VIS-u. Agencija EU EU-LISA bit će odgovorna za razvoj i upravljanje novim sustavom.

Za daljnje informacije pročitajte priopćenje za javnost ovdje ili posjetite web stranicu s informacijama o viznom sustavu ovdje

8 veljače 2019

Pročitajte 2 minuta