FEAD- Mreža protiv siromaštva

Ecorys je 2015. započeo pružati potporu Glavnoj upravi za zapošljavanje i zapošljavanje uspostavom mreže FEAD (Fond za europsku pomoć najpotrebitijima) i upravo završava treću godinu zaredom.


Glavni ciljevi Ecorysove potpore bili su uspostaviti aktivnu FEAD mrežu u svim zemljama EU-28, uspostaviti pristupačnu online platformu s web stranicama i alatima za umrežavanje te pružiti stručnu i logističku

Rezultati:

  • 300+ članova na Facebook grupi FEAD od veljače 2018
  • Više od 40 popratnih dokumenata uključujući izvješća o sastancima i dosjee na Facebooku
  • Preko 200 objava predanih članova na Facebooku
  • 1898 reakcija
  • Više od 1,500 sudionika na 13 sastanaka mreže i uvodnoj konferenciji 2016.-2018.;
  • 3,100 interakcija na društvenim mrežama tijekom uvodne konferencije
  • Preko 1000 kontakata u bazi podataka dionika FEAD-a
  • Dvomjesečni bilteni za sve članove mreže
  • Godišnje online istraživanje dionika s više od 130 ispitanika
  • 28 studija slučaja proizvedenih godišnje u katalogu spremnom za web