Evaluacija Uredbe EU službenika za vezu s imigracijom

Evaluacija Uredbe EU službenika za vezu s imigracijom


Ecorys je proveo vanjsku evaluaciju Uredbe EU-a o stvaranju mreže časnika za vezu s imigracijom (ILO).

Službenici ILO-a predstavnici su država članica EU-a, raspoređeni u zemlju koja nije članica EU-a kako bi olakšali mjere koje EU poduzima za sprječavanje nezakonite imigracije. Cilj uredbe bio je udružiti resurse država članica i omogućiti ILO-ima u određenoj regiji ili zemlji izvan EU-a da se međusobno povezuju. Akcijski plan EU-a protiv krijumčarenja migranata iz 2015. istaknuo je potrebu za evaluacijom i mogućom revizijom uredbe. Nova stvarnost u području migracija istaknula je potrebu za zajedničkim okvirom i jasnim mandatima za osoblje postavljeno bilo iz EU-a bilo iz država članica u zemljama koje nisu članice EU-a kako bi se spriječile nezakonite migracije i suzbilo krijumčarenje migranata. Revizijom uredbe povećala bi se sposobnost EU-a da prikuplja i dijeli relevantne informacije potrebne za sprječavanje nezakonite migracije i suzbijanje povezanih kriminalnih aktivnosti, posebice krijumčarenja migranata. Evaluacija se primarno temeljila na procesu ciljanih konzultacija s ILO-ima u Pakistanu, Nigeriji, Jordanu, Egiptu, Etiopiji, Južnoj Africi, Rusiji, Turskoj, Tajlandu, Kini i zapadnom Balkanu, kao i putem ankete među svim ILO-ima. i njihovim europskim popratnim uredima.

Slijedeći preporuke naše vanjske evaluacije, Europska komisija predložila je reviziju Uredbe MOR-a. Cilj je revizije poboljšati koordinaciju i razmjenu informacija horizontalno između časnika za vezu raspoređenih u istoj zemlji domaćinu i okomito između časnika za vezu u njihovim pozadinskim uredima, institucijama EU-a i agencijama EU-a. Jedan od prijedloga je da se uspostavi Upravni odbor sastavljen od Komisije, pozadinskih ureda ILO-a u državama članicama i relevantnih agencija EU-a, ali i da se ukinu zastarjeli zahtjevi za izvješćivanje, čime se pridonosi smanjenju opterećenja i pojednostavljenju.

8 veljače 2019

Pročitajte 2 minuta