Inicijativa EU za ograničenje plaćanja u gotovini

Inicijativa EU za ograničenje plaćanja u gotovini


Unutar EU postoji nekoliko nacionalnih propisa koji reguliraju plaćanja u gotovini za transakcije velike vrijednosti, bilo kroz obvezu prijavljivanja istih nadležnim tijelima ili kroz njihovu zabranu.

Uspostavljeni su kako bi služili nizu ciljeva, uključujući borbu protiv financiranja terorizma, pranja novca i utaje poreza. Takva nacionalna ograničenja uključuju na primjer transakcije iznad 1 000 EUR u Francuskoj, 3 000 EUR u Belgiji, Italiji i Portugalu i 15 000 EUR u Poljskoj. Međutim, na razini EU-a ne postoje gornja ograničenja za gotovinska plaćanja velikih vrijednosti.

Europska komisija je naručila Ecorys da prouči utjecaje potencijalne inicijative EU-a koja ograničava plaćanja velikih vrijednosti u gotovini. Studija je razmatrala 1) obvezu deklariranja i 2) zabranu plaćanja velikih vrijednosti za tri definirana praga: 10 000 EUR, 5 000 EUR, 1 000 EUR. Studija je zatim promatrala učinke takve mjere na četiri kategorije :

  • Financiranje terorizma
  • Pranje novca
  • Utaje poreza
  • Poremećaji na unutarnjem tržištu

Ova studija proizlazi iz Akcijskog plana za daljnje jačanje borbe protiv financiranja terorizma (COM (2016) 50). Ovaj Akcijski plan ima za cilj rješavanje dvaju nedostataka za koje je utvrđeno da proizlaze iz trenutne situacije. Prvo, različita nacionalna ograničenja slabe učinkovitost nacionalnih mjera, budući da se mogu iskoristiti premještanjem nezakonitih aktivnosti iz države članice s ograničenjima plaćanja u gotovini u one s blažim ograničenjima ili bez ograničenja plaćanja u gotovini. Osim toga, inicijativom bi se nastojalo riješiti narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu koje je proizašlo iz različitih pravila koja se primjenjuju na plaćanja u gotovini između država članica jer ona mogu negativno utjecati na određene poslovne sektore u zemljama s ograničenjima plaćanja u gotovini, u korist njihovih natjecatelji u susjednim zemljama bez takvih ograničenja.

Studija zaključuje da ograničenja gotovinskih plaćanja velikih vrijednosti ne bi značajno spriječila financiranje terorizma, no takva bi ograničenja mogla biti korisna u borbi protiv pranja novca. Potrebno je više istraživanja o osmišljavanju ciljanog ograničenja koje uravnotežuje različite učinke.

8 veljače 2019

Pročitajte 2 minuta


Ključni stručnjaci

Roelof-Jan

Direktor