ERN program razmjene: Težnja za boljom i pravednijom zdravstvenom skrbi

Program razmjene ERN potiče suradnju i razmjenu znanja između zdravstvenih radnika unutar i izvan europskih referentnih mreža (ERN). Program je okupio doktore medicine, predstavnike pacijenata, medicinske sestre, stručnjake za obuku i tehničare. Ecorys je to vodio i podržavao u aspektima kao što su organizacija i promocija posjeta razmjene i registriranje svih relevantnih informacija o svakom posjetu razmjene u repozitorij podataka. Evaluacija je pokazala da su posjetitelji i hosting centri izrazito pozitivni o podršci koju su dobili u okviru programa.

Osim okupljanja posjetitelja na razmjeni radi povećanja suradnje, posjetitelji su sami prijavili povećanje specijaliziranog znanja o rijetkim bolestima i postupcima. To je savršeno u skladu s ERN-ovim ciljevima programa, među kojima su njegovanje osobnih odnosa, smanjenje razlika u znanju i stručnosti o rijetkim bolestima među bolnicama i doprinos jednakoj kvaliteti skrbi za pacijente u različitim državama članicama. Ovi uspjesi potaknuli su ERN da nastavi s programom.

To je navelo Ecorys da da preporuke za buduću provedbu programa, na temelju iskustava prikupljenih u protekle 2.5 godine. Oni uključuju diverzifikaciju zemalja sudionica i profesija te određivanje prioriteta ciljeva programa kako bi se više usredotočili i izbjeglo preklapanje s drugim aktivnostima ERN-a. To će uzrokovati daljnje intenziviranje suradnje, razmjenu znanja o rijetkim bolestima u Europi i povećanje skrbi za pacijente oboljele od rijetkih bolesti.