Ecorys i CE Delft podupiru pripremu Europske komisije za inicijativu ReFuel Maritime – dio paketa 'Fit for 55'

Ecorys je, zajedno s CE Delft, podržao DG MOVE Europske komisije u pripremi inicijative ReFuel Maritime. Ova nova zakonska inicijativa potiče prihvaćanje održivih pomorskih goriva i tehnologija s nultim emisijama postavljanjem maksimalnog ograničenja udjela stakleničkih plinova u energiji koju koriste brodovi koji pristaju u europske luke.


Točnije, inicijativa ReFuel Maritime predlaže zajednički regulatorni okvir EU-a za povećanje udjela obnovljivih goriva i goriva s niskim udjelom ugljika u mješavini goriva međunarodnog pomorskog prometa bez stvaranja prepreka jedinstvenom tržištu. Kako bi potaknula brodove da prijeđu s tradicionalnih fosilnih goriva na alternativna goriva (npr. biogoriva, LNG, vodik ili amonijak), Komisija je izabrala pristup temeljen na ciljevima. Pristup koji se temelji na ciljevima zahtijeva maksimalno godišnje prosječno ograničenje intenziteta stakleničkih plinova koje treba ispuniti za energiju koja se koristi u vozilu. Kako će se to ograničenje ispuniti ovisi o pojedinačnom brodu kojim upravlja. Odabir tehnologije (npr. promjena motora, korištenje skrubera, promjene u dizajnu broda itd.) je stoga na tržišnim operaterima.

Osim toga, nova inicijativa sadrži mehanizme za nagrađivanje onih koji su uspješniji. Nadmašni su brodovi koji rade bolje od standarda navedenih u inicijativi. Uključivanjem nagrade za one koji su uspješni, Komisija se nada da će potaknuti razvoj naprednijih tehnologija bez emisija koje smanjuju onečišćivače zraka i stakleničke plinove. Također, potrebno je poduzeti mjere na luci. Brodovi koji najviše zagađuju okoliš u lukama (kontejnerski brodovi i putnički brodovi) moraju koristiti napajanje s obale (ili ekvivalentnu tehnologiju nulte emisije) umjesto korištenja vlastitih motora. Korištenje opskrbe električnom energijom s obale pozitivno će utjecati na urbana područja diljem Europe.

Inicijativa je dio paketa revidiranih klimatskih i energetskih zakona Europske komisije 'Prilagođeni 55' koji je predstavljen 14. srpnja 2021. Cilj paketa je uskladiti ključne politike EU-a s novim smanjenjem neto emisija od 55% do 2030. Štoviše , sadrži opsežan i međusobno povezan skup prijedloga koji će omogućiti potrebno ubrzanje smanjenja emisija stakleničkih plinova u sljedećem desetljeću. Osim revizije postojećih pravnih instrumenata, kao što je postojeći EU sustav trgovanja emisijama (ETS), također su predloženi novi zakonodavni prijedlozi, kao što je razmatrana inicijativa ReFuel Maritime.

U listopadu 2022. europski ministri prometa usvojili su a zajedničko stajalište („opći pristup”) o tri zakonska prijedloga paketa fit for 55 koji se odnose na prometni sektor (infrastruktura alternativnih goriva (AFIR), FuelEU Maritime i ReFuelEU Aviation). Ova je studija bila jedna od temeljnih studija. Ovo je važan korak u provedbi zakonodavnog paketa fit for 55, koji bi trebao omogućiti EU-u da ispuni svoje klimatske ciljeve: smanjenje neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. i postizanje ugljične neutralnosti do 2050. Posebice za prometni sektor, cilj je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 90% (trenutačno ovaj sektor čini više od četvrtine emisija EU-a).

Studija pruža vrijedne informacije za zakonsku inicijativu Komisije.
Cijeli izvještaj može se skinuti ovdje.

Srpanj 21 2021

Pročitajte 2 minuta


Ključni stručnjaci

Swart Linette

Glavni konzultant