Digitalizacija i veliki podaci: implikacije za zdravstveni sektor

Digitalizacija i veliki podaci: implikacije za zdravstveni sektor


Veliki podaci imaju ogroman potencijal za poboljšanje zdravlja.

Digitalne tehnologije mogu ojačati položaj pacijenata, podržati politike javnog zdravstva, ponuditi integriraniju zdravstvenu skrb i smanjiti troškove zdravstvene skrbi.

U suradnji s Università Cattolica del Sacro Cuore, Ecorys je organizirao radionicu na temu “Digitalizacija i veliki podaci: implikacije za zdravstveni sektor” za Europski parlament u Bruxellesu. Cilj radionice bio je analizirati implikacije digitalizacije i Big Data za zdravstvene sektore.

Radionica se sastojala od prezentacija raznih praktičnih stručnjaka i razmjene mišljenja sa zastupnicima u Europskom parlamentu i vanjskim stručnjacima u području Big Data. Razgovaralo se o sljedećim temama:

  • Digitalizacija u zdravstvu i izvori Big Data
  • Europsko zdravstvo i potencijal za Big Data
  • Budući klinički i kulturološki izazovi za učinkovitu upotrebu velikih podataka u zdravstvu
  • Tehnički izazovi u vezi s upravljanjem elektroničkim dosjeima pacijenata
  • Pravni i regulatorni aspekti, uključujući politiku zaštite privatnosti i razmjene podataka
  • Obuka i obrazovanje

10 travnja 2019

Pročitajte 1 minuta