Izazovi i prilike u istragama financijskog kriminala

Ecorys je u ime Programa za istraživanje policije i znanosti (Politie en Wetenschap) proveo studiju o izazovima s kojima se suočavaju financijski istražitelji. Kroz dubinske intervjue istražiteljima je postavljeno pitanje s kojim se izazovima susreću u svakodnevnom radu, što bi morali riješiti te koji bi im poznati primjeri pomogli da bolje obavljaju svoj posao. Na temelju danih prijedloga razvijen je dugačak popis mogućih najboljih praksi. Naglasak je stavljen na postojeće i dobro funkcionirajuće inicijative, kako unutar nizozemskih tako i stranih policijskih jedinica.


Uz konzultacije sa skupinom istražitelja financijskog kriminala, istraživački tim odabrao je pet inicijativa koje dobro funkcioniraju kao studije slučaja i detaljnije ih istražio:

  • uspostava idealnog tima za povrat imovine (Nizozemska);
  • mogućnosti ponovne društvene upotrebe zaplijenjene imovine (nadahnuto Italijom i Škotskom);
  • jačanje suradnje između obavještajnih i istražnih odjela (usporedba između Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva);
  • daljnja integracija financijskih tema unutar policijske organizacije kao cjeline, a posebno unutar policijskog obrazovanja (Nizozemska); i
  • mogućnosti oduzimanja robe ili imovine stečene kriminalnim putem bez prepoznatljivog počinitelja (s Italijom kao izvorom inspiracije).

Usporedna analiza svih ovih studija slučaja dokazala je pozitivan stav policije prema inovacijama i promjenama, pri čemu su jedinice dobile prostor za eksperimentiranje i postavljanje novih inicijativa unutar unaprijed definiranih okvira. Istraživanje je istaknulo važnost osiguravanja dovoljno resursa i vremena kako bi se osiguralo da istrage financijskog kriminala trajno ostanu u središtu pozornosti, kako bi se te inicijative dodatno ojačale i olakšale. Ako su ovi uvjeti ispunjeni, Nizozemska može zadržati vodeću ulogu u Europi u primjeni financijskih vještina u kaznenim istragama.

Za više informacija, pročitajte članak Cjelovito izvješće (pdf) ili kontaktirajte našeg konzultanta Swart Linette.

29 prosinca 2021

Pročitajte 1 minuta