Blok grant za nevladine organizacije i poljsko-švicarske regionalne partnerske projekte u okviru Švicarsko-poljskog programa suradnje

Blok grant za nevladine organizacije i poljsko-švicarske regionalne partnerske projekte u okviru Švicarsko-poljskog programa suradnje


Švicarsko-poljski program suradnje, poznat kao Švicarski fondovi, bio je dio programa bespovratne financijske pomoći za proširenu Europsku uniju.

Zemlje korisnice uključuju Poljsku i 11 drugih država članica EU, koje su se pridružile 1. svibnja 2004. Stvaranje švicarsko-poljskog programa suradnje imalo je za cilj smanjiti ekonomske razlike između Poljske i razvijenijih zemalja EU, au Poljskoj – između gradskih regija u dinamičnom razvoju i regije koje su strukturno slabo razvijene. To je učinjeno kroz uspostavljanje partnerstva između poljskih i švicarskih lokalnih i regionalnih vlasti ili institucija i socijalnih partnera.

U okviru Švicarsko-poljskog programa suradnje uspostavljen je poseban instrument financiranja – Block Grant – a unutar njega dva fonda: Fond za nevladine organizacije i Partnerski fond. Zadatak Block Grant Intermediary bio je Ecorys Polska u partnerstvu s Udrugom komuna RP Euroregije Baltik.

Rezultati:

Fond za nevladine organizacije:

Glavni cilj ovog Fonda bio je podržati razvoj civilnog društva u Poljskoj, koji leži na građanima – svjesnima svojih prava i obveza, angažiranim za zajedničku svrhu i odgovornim ne samo za sebe, već i za zajednicu s kojom su povezani sa preko mjesta stanovanja. Potpore u okviru Fonda dodjeljivale su se za aktivnosti nevladinih organizacija usmjerene na povećanje aktivnog sudjelovanja građana u javnom životu.

U početku ca. Za Fond za nevladine udruge iz blok potpore dodijeljeno je 16.7 milijuna CHF. Kao rezultat dodjele dodatnog iznosa sredstava za Block Grant u lipnju 2012., iznos je povećan na preko 26.2 milijuna CHF. U okviru Fonda za udruge organizirano je šest natječaja i odobreno je 337 projekata.

Partnerski fond:

Cilj Partnerskog fonda bio je promicanje i jačanje partnerstva između poljskih i švicarskih lokalnih i regionalnih vlasti, ili institucija i socijalnih partnera, kao i stvaranje i jačanje suradnje poljskih i švicarskih lokalnih i regionalnih vlasti, institucija i socijalnih partnera s Poljske nevladine organizacije kako bi povećale svoju ulogu u procesu donošenja odluka za regiju ili podregiju. U okviru Partnerskog fonda, prijavitelji su bili u mogućnosti provesti projekte usmjerene na jačanje bilateralne suradnje između Poljske i Švicarske.

U početku je za Partnerski fond dodijeljeno 1.8 milijuna CHF. Kao rezultat dodjele dodatnog iznosa sredstava za Block Grant u lipnju 2012. godine, iznos je povećan na 3.6 milijuna CHF. U okviru Partnerskog fonda organizirana su dva natječaja te je dodijeljen 21 projekt. Budući da su ostvarene značajne uštede, Donator i Nacionalno koordinacijsko tijelo odlučili su ponuditi Korisnicima priliku za provedbu dodatnih mini-projekata. Kao rezultat poziva za dostavu prijedloga, dodijeljeno je dodatnih 10 projekata.