Procjena provedbe Operativnog programa Dobro upravljanje (OPUG) u razdoblju 2015.-2017. i Studije za potporu

Procjena provedbe Operativnog programa Dobro upravljanje (OPUG) u razdoblju 2015.-2017. i Studije za potporu


Ocijenili smo provedbu OPGG-a u razdoblju 2015.-2017. uključujući relevantnost programa za trenutnu socio-ekonomsku situaciju te njegovu učinkovitost i djelotvornost.

Proučili smo potrebe za podacima za planirane buduće evaluacije i analizirali prikupljanje podataka za izvješćivanje o zajedničkim dugoročnim pokazateljima rezultata.

Dostavljena su dva izvješća s detaljnim analizama i preporukama. Kao rezultat toga, sustav indikatora programa bit će fino podešen, provedba poboljšana, a vanjski izvođač će biti angažiran za podršku prikupljanju podataka i izvješćivanju o zajedničkom dugoročnom pokazatelju rezultata koji je relevantan za program.

11 veljače 2019

Pročitajte 1 minutaKljučni stručnjaci

Irena Vladimirova

Glavni konzultant