КАРИЕРИ

Работи в Екорис

Ecorys е международен доставчик на изследвания, консултации, управление на програми и комуникационни услуги. Ние съчетаваме нашата страст и нашия бизнес професионализъм, за да променим света. Нашият персонал с право се гордее с нашия новаторски и провокиращ мисълта принос към политиките и изпълнението на програмите.


Включвайки се в екипа на Екорис, ще имате възможност да работите заедно с отдадени хора върху значими политики и проекти, които оказват положително въздействие върху живота на хората по целия свят. Горди сме, че имаме служители от много различни националности, които допринасят към работната среда в Екорис Груп с уникалната си гледна точка, отношение и ценности. Работната ни култура активно насърчава личното и професионалното развитие и напредък на всички служители в Екорис.

Отделяме внимание на екологичното и социалното въздействие на нашата дейност, като всяка година даряваме част от приходите си за избрана благотворителна кауза, и окуражаваме служителите си да даряват доброволен труд. Екорис се е ангажирал да постигне въглеродна неутралност до 2029 г.  

Гъвкаво работно време

Нашият режим на работа е хибриден, което позволява на служителите ни да се възползват максимално от предимствата на работата, както от вкъщи, така и от офиса. Винаги се стремим да намерим нови начини за подобряване на гъвкавостта. Работим усилено за да осигурим на клиентите си качествени и значими услуги, полагайки допълнителни усилия, когато е необходимо. Полагаме грижи да осигурим дългосрочен и здравословен баланс между работата и личния живот и осъзнаваме, че не съществува универсален подход. Затова може да очаквате гъвкавост по отношение на работно си време и място.  

Приобщаваща култура

Екорис е дълбоко отдаден на принципите за равенство, справедливост и приобщаване. В съвременния свят на хибридна работа ние работим за преодоляване на границите и осигуряване на култура на тясно сътрудничество между офисите на Екорис. Знаем, че сме по-силни като екип. Споделяме знанията си по множество теми със своите колегите, така че всеки да се възползва от вътрешната ни експертиза. Нашите екипи се променят и развиват с всеки проект, така че може да очаквате обновени и освежени форми на работа в екип, основани на доверие, приобщаване и взаимно уважение. Екорис осигурява равни възможности на всичките си служители. Решенията ни за назначаване на служители и определяне на възнагражденията се основават на опит, заслуги и потенциал, независимо от национален произход, пол, семеен статус, бременност или родителство, възраст, религия, увреждания или сексуална ориентация.

Професионално развитие

Нашите служителите са ключови за успеха на Екорис. Подкрепяме всички тях постоянно да развиват своите знания и умения да израстват в кариерата си в Екорис и с работата си да надхвърлят обичайните очаквания на нашите клиенти. Имаме Екорис Академия, която предлага глобална програма за обучение и споделяне на знания в допълнение към онлайн обученията ни и други предложения за външни и вътрешни обучения.

Последни свободни позиции


Един ден от живота в Ecorys

Чуйте от някои от нашите колеги какво е да работиш в Ecorys