Формуляр за сигнализиране на нередности:

Ако искате да подадете своя сигнал анонимно, не е необходимо да предоставяте данните си за контакт, но имайте предвид, че в този случай няма да можем да потвърдим получаването на вашия сигнал и да ви информираме за резултата от разследването.

Формуляр за докладване на нередности

"*"показва задължителните полета

Адрес
Моля, предоставете подробно описание на предполагаемото неправомерно поведение, нарушение или неетичност поведение. Включете дати, часове, местоположения и имената на участващите лица.
Моля, прикачете всички подходящи документи, доказателства или материали, които подкрепят вашия доклад. Това може да включва имейли, снимки, записи или друга документация.
Капка файлове тук или
Макс. размер на файла: 32 MB.
    Защита на подателите на сигнали
    Ecorys се ангажира да защитава подателите на сигнали от отмъщение. Моля, посочете дали сте преживели или се страхувате от някаква форма на отмъщение в резултат на този доклад.
    Ако сте преживели отмъщение, моля, предоставете подробности:
    Искане за поверителност
    За персонала на Ecory: