Нашите услуги

Разработване на уебсайтове и бази данни, системи за управление на съдържанието

Можем да реализираме вашата визия. Ние сме експерти в дизайна, разработването и поддържането на уебсайтове и дигитални платформи за широк кръг от клиенти

Внимателно планираме дейността си, за да осигурим добре координиран процес – от началната концепция до предоставянето на висококачествен краен продукт. След обстойно проучване на вашите изисквания, използваме получените препоръки, за да създадем потребителска схема на вашия уебсайт и свеж UX дизайн, който да отговаря на вашите цели. Следва фазата на изграждане на уебсайта - нашият фирмен екип от уеб разработчици притежава широк набор от технически умения, които обхващат различни езици за програмиране и интеграции с инструменти на трети страни. И накрая, преди да пуснете крайния продукт в употреба, ние ще проведем обстоен тестови период, за да ви гарантираме, че получавате въздействащ краен продукт.


Нашият екип разполага с широк набор от умения, чрез които реализираме следните услуги:

  • разработване на уебсайтове и бази данни
  • системи за управление на съдържанието
  • системи за управление на безвъзмездни средства
  • потребителски портал
  • аналитични доклади и SEO одити
  • Бизнес интелиджънс и автономна отчетност
  • онлайн оценки
  • управление на работния процес

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.