Нашите услуги

Съотношение качество-цена и анализ разходи-ползи

Вътрешно-фирмените ни икономисти предлагат широк набор от услуги за оценка на съотношението качество-цена и анализ на разходите и ползите. Работим с различни клиенти на местно, национално и глобално ниво. Клиентите ни варират от представители на публичния сектор, които вземат политически решения на най-високо ниво, до благотворителни организации, които търсят оценка на социалното въздействие на тяхната дейност. Подкрепяме организации от всякакъв размер и сектори със съвети как да доказват, остойностяват и монетизират въздействието. Също така, провеждане обучения и изграждане на капацитет за организации, които желаят да развият собствените умения. Използваме икономически теории и иновативни подходи за да осигурим надеждно разбиране.


Услугите ни включват:

  • оценка
  • анализ разходи-ползи
  • анализ на ефективността и ефикасността на разходите
  • социална възвръщаемост на инвестицията (SROI)
  • съотношение качество-цена
  • моделиране
  • иконометрия
  • оценка

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта. 

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.