Нашите услуги

Обучение, учене и изграждане на капацитет

За нас изграждането на капацитет в публичния и частния сектор е процес на учене, задвижван от местните нужди, който допринася за положителна промяна в социално-политическите и организационни фактори на средата, които са предпоставка за постигането на ключовите цели за развитието.  


Изграждането на капацитет се осъществява на три нива:  

  1. индивидуално (опит, знания, технически умения)
  2. организационно (вътрешни политики, процедури, правила)
  3. обществено (правителствени/фирмени стратегии, законодателство, властови отношения, социални норми)

За да изградим устойчив капацитет, ние се фокусираме както върху знанията/техническите умения, така и върху „по-меки“ умения като лидерство, преговори, работа в мрежа/екип и комуникация.   

Предлагаме индивидуални пакети за обучения, като:  

  • организиране и провеждане на практически учебни семинари  
  • провеждане на вдъхновяващи онлайн обучителни сесии
  • предоставяне на интерактивен коучинг и менторство
  • подкрепа при създаването и организирането на обмен на знания между партньори и общности от практиката 
  • насърчаване на подхода „обучение на обучители“ и укрепване на официалните институции за обучения  

Използваме подходи и канали за споделяне на знания като визуализация, разказване на истории, лесни за разбиране формати, лесни за употреба контролни списъци и пилотни проекти за засилване на реформите.

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта.  

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.