Нашите услуги

Техническа помощ

Подкрепяме клиентите си, предоставяйки им техническа помощ, която да им помогне при справянето с политическите предизвикателства. Това включва предоставяне на технически съвети, изграждане на капацитет и подкрепа за управление на промените във всички сектори, в които работи Екорис.

Клиентите ни включват местни, регионални и национални правителства, както и неправителствени и нестопански организации в Европа и по целия свят. Стремим се да бъдем полезни на клиентите си като им предоставяме нашите знания, експертиза, мрежи и подходи, за да им помогнем при осъществяването на положителна промяна.

Ние изслушваме и разбираме нуждите на клиентите си за да им предоставим индивидуални съвети. Подходът ни е гъвкав и адаптивен, отговарящ на променящите се условия и необходимостта от устойчиво изпълнение. За да осигурим подкрепа на клиентите си използваме вътрешно-фирмената си експертиза и мрежата си от доверени сътрудници.


Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.