Нашите услуги

Проучвания

Екорис предлага вътрешно-фирмени услуги за провеждане на проучвания и събиране на данни. Вътрешно-фирменият ни оперативен екип е умел и има голям опит в разработването и предоставянето на иновативни, контролирани по качество и рентабилни решения за събиране на данни.


Експертите ни са специализирани в събирането на данни от проучвания и данни за подбор на персонал, използвайки следните методи:

  • онлайн, оптимизирани за десктоп, смартфони и чрез приложения
  • проучвания по телефона с помощта на компютър или чрез СМС-и
  • на живо (интервю „лице-в-лице“)
  • по пощата

Ние събираме данни посредством професионалния софтуер за проучвания, разработен от Форста (Forsta) – водещ световен доставчик на софтуерни решения за проучвания потребителски изживявания. Пакетът за събиране на данни на Форста се използва от 2015 г. Нашият богат опит в работата с платформата Форста ни позволява да предоставяме пълни, адаптивни и стабилни услуги за събиране на данни, които разширяват нашите проекти за изследване и оценка. Освен това имаме голям опит в работата с проучвания, лицензирани от клиенти, когато е необходимо.

Нашите изчерпателни изследователски решения обхващат целия жизнен цикъл на проекта с набор от интегрирани инструменти за събиране на данни. Това гарантира, че сме експертно позиционирани да осигуряваме, както дигитално, така и традиционно събиране на данни от проучвания в различни режими, като използваме най-пълния, богат на функции и стабилен набор от налични инструменти за проучване.

Използваме надежден процес за защита на данните, който гарантира, че всички лични данни се събират, обработват, съхраняват и унищожават по сигурен начин. Нашите технически процедури за защита на личните данни са в пълно съответствие с приложимото национално и европейско законодателство и изискванията за предоставяне на услуги в публичния сектор, както и с най-добрите практики на съответните браншови организации, включително Обществото за пазарни проучвания (Market Research Society).

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.