Нашите услуги

Създаване и управление на секретариата

Имаме богат опит в ръководенето и подпомагането на широкомащабни инициативи относно публичните политики чрез създаването и управлението на секретариати и други видове помощни услуги.

Управляваме служби за информационни услуги, бюра за помощ, мрежи и координационни звена от името на национални и международни организации. Нашите висококвалифицирани и многоезични експерти се стремят да осигурят ангажираност и открита комуникация с широк кръг от заинтересовани страни, включително и групи, чийто глас рядко се чува.


Услугите ни включват:

  • координация и предоставяне на техническа помощ на конкретни целеви групи
  • събития и конференции
  • консултации
  • учебни посещения
  • фокус групи
  • информационни материали
  • отворени линии за помощ
  • администрация
  • обслужване на клиенти

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.