Нашите услуги

Качествени и количествени изследвания

Предлагаме широк спектър от подходи за извършване на качествени и количествени изследвания и така предоставяме на клиентите си уникална информация. Разработваме и предлагаме най-подходящите техники за ефективно събиране на данни и изготвяне на анализи, които са предпоставка за висококачествени резултати.

Нашите специалисти по количествени и качествени изследвания си сътрудничат в осъществяването на проучвания, използващи комплексни методи и разработването на оценки, водещи до надеждни заключения, знания и препоръки, необходими за нашите клиенти. Количествените ни изследвания помагат на клиентите от правителствения и неправителствения сектор да разберат, да се поучат и да подобрят изпълнението на политиките и проектите чрез генериране на подробни и задълбочени данни за опита и резултатите, релевантни за групите, обект на подкрепа.

Нашите експерти по качествени анализи събират, изследват, свързват и анализират първични и вторични данни за да оценят, изчислят и определят резултатите и въздействията. По този начин осигуряваме надеждни доказателства, които да помогнат при провеждането на проучвания, предоставянето на информация и оценката на политики и програми. Стремим се да помогнем на клиентите си да разработват политики и да взимат решения, основани на разумна, ефикасна и ефективна доказателствена база.


Предлагаме пълен набор от услуги за извършване качествени и количествени изследвания и методи за събиране и анализ на данни, включително:

  • интервюта
  • фокус групи
  • наблюдения
  • партньорски изследвания и подкрепа
  • проучвания, проведени онлайн, по телефона и на живо
  • количествен анализ на данни
  • разширен статистически анализ
  • квази-експериментални техники за оценка на въздействието
  • рандомизирани контролирани проучвания

Освен събиране и анализ на данни, предлагаме и широк набор от услуги за визуализация на данни, като използваме иновативни технологии и най-нови софтуери. Това ни позволява да помогнем на клиентите и потребителите на нашите изследвания да визуализират, интерпретират и взаимодействат с данни по интуитивни, нови и атрактивни начини.

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта. 

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.