Нашите услуги

Формулиране на политики и разработване на стратегии

Ние помагаме на клиентите си да разработват подходящи, ясни и основани на доказателства политики и стратегии. Работим с клиентите си по начин, осигуряващ политически и стратегически решения, които гарантират най-силно въздействие на дейностите и финансирането. Имаме богат опит в публичните консултации с широк кръг от заинтересовани страни – от дискусии по политики , провеждани с високопоставени лица, до консултации в общността с местните хора и бизнеса. Помагаме на нашите клиенти да претворят своите приоритетите в различни стратегически документи, които ангажират заинтересованите лица и предоставят ясна и вдъхновяваща информация за целите, приоритетите и дейностите.


Предлагаме всеобхватен комплект от услуги, включително:

  • изследователска дейност за обосноваване на стратегически решения при нужда
  • разработване на стратегически и политически документи заедно с нашите клиенти
  • провеждане на консултации със заинтересованите страни с цел формулиране на стратегически решения
  • подкрепа при разпространението на стратегии и политики сред правилните заинтересовани страни по правилния начин

Работим с международни, национални, регионални и под-регионални организации и можем да предоставим подкрепа на всеки, който се нуждае от стратегически план с адекватните приоритети и високи цели.

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.