Нашите услуги

Мониторинг, оценка и обучение

Предлагаме всеобхватни услуги за мониторинг, оценка и обучение, осигуряващи солидни доказателства и познания за целия цикъл на политики, програми и проекти.

Нашият мултидисциплинарен екип от оценители, специалисти по различни политики, изследователи, икономисти и професионалисти в областта на комуникациите предлагат индивидуални и съобразени със съответния контекст решения, които отговарят на уникалните нужди на клиентите ни – правителства, донори и НПО, черпейки знания от сферите, в които работим.

Създаваме и предлагаме системи за мониторинг, включително мерки за ефективност, практически инструменти за мониторинг и интерактивна визуализация на данни, които подкрепят процеса на вземане на решения. Оценките ни включват от пилотни проекти до сложни национални и международни програми за да отговорят на въпроса какво работи и защо. Ангажираме клиенти, заинтересовани страни и общности в процеса на учене за да подобрим стойността и въздействието на политиките и програмите. Услугите ни в областта на мониторинга, оценката и обучението допълнително се обогатяват от възможностите ни в количествените и качествените изследвания и анализа, включително и от всеобхватния ни капацитет за дистанционно и лично събиране на данни.


Нашите услуги в областта на мониторинга, оценките и обученията, включват:

 • рамки и системи за мониторинг и резултати
 • независим мониторинг, осъществяван в качеството на трета страна
 • описание и изследване на доказателствата, теория на промените и оценителни рамки
 • оценка на предпроектни проучвания и планове
 • предварителни оценки за предоставяне на информация, нужна за разработването на политики и програми
 • текущо оценяване, включващи обратна връзка в реално време, учене и адаптация
 • · оценка на въздействието с помощта на случайни контролни проучвания (RCTs), квази-експериментални дизайни (QED) и методи за оценка, основани на теорията на промяната, качествено и количествено събиране на данни, анализ и визуализация
 • събиране, анализ и визуализация на качествени и количествени данни
 • разпространение на информация и обучение в подкрепа на ефективни политики, програми и проекти
 • ангажиране и консултация със заинтересованите страни
 • подходи на включване на заинтересованите страни в процеса на мониторинг, оценка и обучение
 • висококачествени приложими резултати и прозрения

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта. 

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.