Нашите услуги

Дизайн и управление на събития

Събитията са незабравими преживявания, които позволяват на заинтересованите страни да се превърнат не само в участници, а и в съавтори. Нашите експерти интегрират и управляват дигитални технологии за да създадат въздействащи събития от всякакъв мащаб на местно, национално и международно ниво. Всяка година създаваме стотици успешни и индивидуално разработени събития - от работни срещи, семинари, церемонии по награждаване и изложения до официални конференции на най-високо ниво.

Взимайки предвид днешните предизвикателства, засягащи устойчивостта, разходите и комуникациите, нашите вътрешно-фирмени експерти създават и използват иновативни и креативни стратегии, с които да достигнат до по-широка аудитория, да отговорят на очакванията на клиентите и да организират събития от ново ниво.

Предлагаме индивидуални съвети относно организацията и формата на събитията и предлагаме решения, които най-добре отговарят на нуждите на нашите клиенти, аудиториия и тематики. Можем да организираме хибридни събития, които да засилят ангажираността на публиката на живо и да увеличат обхвата и разпространение на информация чрез онлайн канали. Организирали сме успешни събития за различни клиенти на национално, европейско и световно ниво.


Нашият екип притежава пълен набор от умения, което ни позволява да организираме всякакви събития - от присъствени до хибридни. Освен това предоставяме и широка гама от допълнителни услуги като:

  • интерактивност
  • концептуализация и дизайн
  • ангажиране на публиката
  • логистика
  • мониторинг, оценка и докладване

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.