Нашите сектори

Водни ресурси и канализация

Достъпът до чиста вода е основно човешко право. Ecorys помага на вземащите решения да разработят публична политика в областта на управлението на водите. Ние предоставяме техническа и финансова подкрепа за по-справедливо разпределяне на ползите от ефективната водна политика между икономиките и в общностите. Ние помагаме на тези, които са най-уязвими от несигурността на водата и са изложени на значителни рискове за здравето, произтичащи от неподходящи санитарни условия и хигиена.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.