Нашите сектори

Транспорт, инфраструктура и мобилност

Помагаме на клиентите си в сферата на транспорта, инфраструктурата и мобилността като разработваме икономически анализи и изследвания и предоставяме подкрепа за всички видове транспорт. Благодарение на богатия ни опит в изготвянето на анализи на разходите и ползите, инвестиционни проучвания, оценки, оценки на въздействието, управление и комуникация, ние спомагаме за подобряване процеса на взимане на решения. Клиентите ни варират от местни, регионални и национални правителства до Европейската комисия и международни клиенти. Работим както за публичния, така и за частния сектор, като консултираме пристанищни власти, оператори и управители на транспортна инфраструктура.  

Екорис има богат опит в областта на финансирането от ЕС и механизмите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, интермодалния транспорт, градската мобилност и паркирането. Предлагаме своята експертиза в областта на събирането, анализа и интерактивното представяне на данни, за да помогнем на клиентите си да получат ценна информация, да преодолеят предизвикателствата и да изградят своите бизнес проекти.  

Вътрешно-фирмените ни експерти са лидери в своите области и разполагат с широка колегиална мрежа. Работим с глобална мрежа от партньори, които са специалисти в областта на икономиката, инженеринга и юридическата практика. Предоставяме услуги в редица сектори на транспорта, инфраструктурата и мобилността, включително:

  • Пристанища, коридори и логистика: подкрепяме правителства, пристанищни власти и инфраструктурни оператори да взимат по-добри инвестиционни решения
  • Морски транспорт и синя икономика: мониторинг и оценки на развитието на морския транспорт с цел осигуряване на ясни икономически резултати
  • Инфраструктура и управление на (градската) мобилност: подобряване на транспортната инфраструктура с цел повишаване на обществената и икономическата ефективност  
  • Обществен транспорт, мобилност и паркиране: принос към осигуряването на достъпни и атрактивни градове
  • Авиация и летища: анализ на икономическото и социално въздействие на авиацията, летищата и новите авиационни технологии
  • Устойчив транспорт: осигуряване на проникновено икономическо познание в подкрепа на по-екологични транспортни системи

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.