Нашите сектори

Транспорт, инфраструктура и мобилност

Помагаме на клиентите си в сферата на транспорта, инфраструктурата и мобилността като разработваме икономически анализи и изследвания и предоставяме подкрепа за всички видове транспорт. Благодарение на богатия ни опит в изготвянето на анализи на разходите и ползите, инвестиционни проучвания, оценки, оценки на въздействието, управление и комуникация, ние спомагаме за подобряване процеса на взимане на решения. Клиентите ни варират от местни, регионални и национални правителства до Европейската комисия и международни клиенти. Работим както за публичния, така и за частния сектор, като консултираме пристанищни власти, оператори и управители на транспортна инфраструктура.  

Екорис има богат опит в областта на финансирането от ЕС и механизмите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, интермодалния транспорт, градската мобилност и паркирането. Предлагаме своята експертиза в областта на събирането, анализа и интерактивното представяне на данни, за да помогнем на клиентите си да получат ценна информация, да преодолеят предизвикателствата и да изградят своите бизнес проекти.  

Вътрешно-фирмените ни експерти са лидери в своите области и разполагат с широка колегиална мрежа. Работим с глобална мрежа от партньори, които са специалисти в областта на икономиката, инженеринга и юридическата практика. Предоставяме услуги в редица сектори на транспорта, инфраструктурата и мобилността, включително:

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.