Нашите сектори

Данъчни и митнически

Ние подкрепяме реформи в приходите, които осигуряват ползи отвъд увеличенията на мобилизирането на вътрешни приходи и имат потенциала да подобрят предоставянето на държавни услуги и да стимулират икономическия растеж чрез подобрена бизнес среда. Ecorys постига това чрез набор от подкрепа, от извършване на диагностични проучвания до прилагане на широкомащабна техническа помощ за финансовите министерства, данъчните органи и данъчните и митническите отдели както на политическо, така и на административно ниво.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.