Нашите сектори

Устойчив транспорт

Да станеш зелен е новият начин за пътуване. Ecorys оценява различни политически програми от министерството, но също и от Европейската комисия, с цел да допринесе за устойчивия транспорт. Това включва програмата Beter Benutten, програмата за интелигентна транспортна система и програмата за мобилност като услуга. Ние съветваме местните власти относно плановете за устойчива градска мобилност и стимулите за използването на автобуси и камиони с нулеви емисии.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.