Нашите сектори

Устойчиво селско стопанство и хранителни системи

Дейността ни включва управление на предизвикателства, пред които ще бъдат изправени устойчивите хранителни системи в бъдеще, свързани с климатичните промени, сигурността на храните, изхранването и обезлюдяването на селските райони. Предлагаме широк спектър от консултантски услуги и подкрепа на различни местни, национални, европейски и международни клиенти от публичния и нестопанския сектор. Работим върху разработването, мониторинга и оценката на селскостопански политики и анализираме икономическите, екологичните и социалните измерения на производството и потреблението на хранителни стоки.  

Предоставяме безпристрастни анализи, основани на доказателства, и подкрепяме разработването на политики за:

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.