Нашите сектори

Устойчиво селско стопанство и хранителни системи

Дейността ни включва управление на предизвикателства, пред които ще бъдат изправени устойчивите хранителни системи в бъдеще, свързани с климатичните промени, сигурността на храните, изхранването и обезлюдяването на селските райони. Предлагаме широк спектър от консултантски услуги и подкрепа на различни местни, национални, европейски и международни клиенти от публичния и нестопанския сектор. Работим върху разработването, мониторинга и оценката на селскостопански политики и анализираме икономическите, екологичните и социалните измерения на производството и потреблението на хранителни стоки.  

Предоставяме безпристрастни анализи, основани на доказателства, и подкрепяме разработването на политики за:

  • Устойчиво селско стопанство: подобряване на устойчивостта на земеделието и селските райони
  • Земеползване и селски общности: разбиране на съвременните предизвикателства на селските територии и общества
  • Изхранване и безопасност на храните: предоставяне на подкрепа, базирана на доказателства в сферата на политиките за хранене и безопасност на храните
  • Устойчиви хранителни системи: решаване на обществените проблеми относно производството и консумацията на хранителни продукти

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.