Нашите сектори

Сигурност

Изграждане на по-безопасни общности в Европа.
Ecorys подкрепя европейските политики за сигурност чрез предоставяне на базирани на доказателства изследвания, политически съвети и организационна помощ по теми и инициативи за сигурност. Ние сме партньори на многогодишния проект на Европейската комисия за „Общност от потребители в областта на сигурните, безопасни и устойчиви общества“. Проектът насърчава предоставянето на проекти за обучение, свързани с рискове като предизвикани от човека/природни бедствия, гранична сигурност и тероризъм.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.