Нашите сектори

Сигурност, правосъдие и миграция

Чрез работата си се стремим да допринесем за създаването на едно сигурно и безопасно общество, в което сигурността, правосъдието и миграцията работят ефективно за всички. Помагаме на клиентите си да укрепят социалната структура и да възстановят доверието в правосъдието и миграционната система посредством изследвания, предоставяне на съвети по политики, изпълнение на програми и осигуряване на подкрепа.  

Работим на местно, национално, европейско и международно ниво. Клиентите ни са местни и национални правителства, правоприлагащи органи и европейски и международни публични институции, както и неправителствени организации.

Вътрешно-фирмените ни експерти работят по широк спектър от теми, засягащи сигурността, правосъдието и миграцията. Използвайки интердисциплинарната си експертиза, предоставяме на клиентите си съвети, пригодени точно за техните нужди. Това ни позволява да превърнем иновативните идеи в реалност и да помагаме при разрешаването на социалните предизвикателства. Извършваме изследвания, оценки, включително и на въздействието, анализи на социалните разходи и ползи и предоставяме услуги по управлението на проекти и в сферата на комуникациите в подкрепа на клиентите си в сектора.   

Нашата работа и експертиза включва широк спектър от области, включително:  

  • Сигурност: изграждане на по-безопасни общности и ефективно прилагане на закона  
  • Престъпления и правосъдие: защита на гражданите и въвеждане на иновации в съдебните системи 
  • Вътрешни работи: насърчаване на диалога и сътрудничеството
  • Права на човека: защита и насърчаване на правата на отделните хора и групи  
  • Миграция и убежище: изучаване на миграционните потоци и международна закрила  
  • Върховенство на закона: укрепване основите на демократичното общество 
  • Добро управление: осигуряване на прозрачност, отчетност и отговорно взимане на решения

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.