Нашите сектори

Устойчиви икономики

Конкурентната, жизнената и устойчивата икономика намалява бедността, създава работни места и подобрява равенството при достъпа до важни стоки и услуги.  

Устойчивият растеж и дигиталната трансформация са в основата на развитието на устойчивата икономика. Климатичните промени, дигиталната трансформация и външните фактори, влияещи върху веригите на доставки, вариращи от здравни кризи до войни, затрудняват обичайните ни бизнес модели, търговията, начина ни на живот и труд. Фокусът на нашата работа е върху осмислянето на произхода и въздействието на предизвикателствата на трансформацията, тяхното овладяване чрез изграждане на капацитет и координация за да осигурим устойчивост в един все по-усложняващ се свят.   

Екорис работи с предприемачи, предприятия, инвеститори, правителства, неправителствени групи, агенции и научни среди с цел подобряване на конкурентоспособността на частния сектор, стимулиране на търговията и инвестициите, повишаване на пазарните и стопанските показатели и създаване на условия за устойчиви и социални икономики, способни да използват възможностите на дигитализацията и икономиката с фокус върху опазването на околната среда. Стремим се да реформираме икономическата политика, да подобрим управлението на икономиката, да укрепим бизнес средата и да прегърнем ползите от екологичната, устойчива и дигитална трансформация.  

Нашата значителна вътрешно-фирмена експертиза и изследователският ни подход ни отличават от останалите. Осигуряваме подкрепа на всички етапи на цикъла на политиката в редица области като секторни проучвания, оценки на въздействието, съвети в областта на опазването на околната среда, дигиталната трансформация, анализи на дигиталната политика, подкрепа за диалога по политики и търговски обзори. Можем да ви окажем подкрепа в областта на:

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.