Нашите сектори

Възобновяема енергия и иновации

Проучване на иновативни начини за създаване на нисковъглеродно бъдеще. Ecorys помага при избора на енергийна система, като скицира сценарии за нисковъглеродна икономика в областта на производството на електроенергия, интегрирането на мрежата, мобилността, индустрията и (битовото) отопление. Ние сме специализирани в проучването на нови иновативни технологии за възобновяема енергия, като помагаме на нашите клиенти да се подготвят за възникващи потенциални промени в играта.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.