Нашите сектори

Публични финанси

Ние подкрепяме правителствата да управляват ефективно икономиката и да предоставят висококачествени обществени услуги. Ecorys има богат вътрешен капацитет и опит във всички области на управление на публичните финанси. Ние помагаме на правителствата при формулирането и прилагането на стратегии за реформи и планове за действие, като използваме иновативни подходи за развитие на капацитета. Нашата поддръжка обхваща пълния бюджетен цикъл, включително макроикономическо управление, бюджетиране, основано на политики, управление на публични инвестиции и изпълнение на бюджета.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.