Нашите сектори

Публичната администрация

Ние подкрепяме правителствата да подобрят ефикасността и ефективността на публичния сектор, като адаптират най-добрите международни практики към местния политически, социален и икономически контекст. Ние предоставяме набор от услуги, включително: подобряване на формулирането на политики, базирани на доказателства; функционално преструктуриране; подобряване на управлението на институционалната ефективност; и институционализиране на подходите за управление на промяната. Ние също така подпомагаме административната децентрализация и децентрализация.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.