Нашите сектори

Бедност, дълг и финансово включване

Намаляването на финансовото изключване и подобряването на финансовата грамотност ще помогне за прекъсване на цикъла на бедността. Ecorys подкрепя практики за предотвратяване и борба с проблемите с бедността и дълга на местно и глобално ниво. Ние разработваме инструменти и методологии, за да помогнем на нашите клиенти да оценят ефектите от политиките и практиките на местно, национално и международно ниво.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.