Нашите сектори

Пристанища, коридори и логистика

Транспортът играе жизненоважна роля за улесняването на международната търговия. Ecorys предоставя представа за въздействието на логистиката върху обществото, бизнеса и икономиката и картографира ефектите от политическите мерки върху товарния транспорт. Ние притежаваме достатъчно познания за всички видове транспорт и имаме достъп до обширни бази данни, частично разработени от нашия вътрешен инструмент за планиране Intermodal Links.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.