Нашите сектори

Хора, общности и общества

Хората са в центъра на проспериращото общество. Нашата цел е да осигурим сигурност и подкрепа за хора на всякаква възраст и от всякакъв произход и да им помогнем да водят пълноценен начин на живот. Помагаме на нашите клиенти (включително национални и международни правителствени организации и граждански общества) да прилагат ефективни програми за подкрепа и сигурност на хората и общностите чрез голям спектър от политики, насочени, включително, към:  

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.