Нашите сектори

Хора, общности и общества

Хората са в центъра на проспериращото общество. Нашата цел е да осигурим сигурност и подкрепа за хора на всякаква възраст и от всякакъв произход и да им помогнем да водят пълноценен начин на живот. Помагаме на нашите клиенти (включително национални и международни правителствени организации и граждански общества) да прилагат ефективни програми за подкрепа и сигурност на хората и общностите чрез голям спектър от политики, насочени, включително, към:  

  • бедността, задлъжнялостта и финансовото включване: преодоляване на цикъла на бедността и осигуряване на равноправен достъп до финансови услуги
  • качеството, разнообразието и социалното приобщаване: подкрепа за справедливо общество и борба с дискриминацията
  • културата, спорта и културното и историческото наследство: увеличаване на достъпа, качеството и ползите от спорта, културата и наследството
  • децата, младите хора и семействата: подкрепа и защита на бъдещото поколение за да водят щастлив и пълноценен начин на живот

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.