Нашите сектори

Миграция и убежище

изображение по подразбиране

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.