Нашите сектори

Управление на морските пространства, крайбрежието и речните басейни

с nначалото на 50г милион души ЛивING в Европаan крайбрежна зонаs и 4.5 милиона заети in сектори на синята икономикаIинтегрирано Mарине PПолитически играе критична роля в добаветеотстъпване  - проблеми засягащи океаните и моретата. Ecorys поддържа EВРОПЕЙСКО Cпропускане като оценявам полицаиите намлява оценки на въздействието on текущото състояние на вода тела. Нашата услугите се простират до предоставяне на Mчленки със стратегически препоръчвамманифести за холистични решения насочени към осигуряване съответствие с разпоредбите и насърчаване на устойчиво управление практики в морски, крайбрежни и речни басейни.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.