Нашите сектори

Местно и регионално развитие

Местното и регионалното развитие поставя съвременни предизвикателства поради липса на изпълнение от конкретни институции. Портфолиото на Ecorys включва големи програми за техническа помощ в страните от източното съседство на ЕС и предприсъединителните страни. Той обхваща местното икономическо развитие, административната реформа и изграждането на капацитет на националните и местните институции. Нашето портфолио включва също така анализ на въздействието, анализ на социалните разходи и ползи и оценки на политики/програми/организации за общини и регионални/национални правителства.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.