Нашите сектори

Справедлив преход

A успешноl климат-неутрален преход Изисква справедливост намлява lподслушване никой зад, а принцип централно към концепцията за a jУст tпреход. Това включва защита на интересите на всички залозидържачи, особено rрегиони, зависими от изкопаемите горива и въглеродно-интензивните индустрии, wКакъвизисква повече трансформация от други. Ecorys, a водеща организация на европейско ниво, упрняколко платформи посветена на подкрепа за справедлив преход, осигуряване подробен технически помощ да се улесняване този процес. Както се стремим към expand нашия обхват в глобален мащаб, нашият нови партньорства с уважавани организации като Световната банка и други международни донори подчертава нашия ангажимент да играем ключова роля на световната сцена.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.